Mobile Leaderboard - WePOST

# Avatar Username Rank Points
1 mcpost 35,247
2 Simran Handa 8,537
3 Aritra 7,643
4 Srilekha Mitra 7,506
5 Joy Datta 7,214
6 Poorva Bajaj 6,417
7 Vïsmāyä Âjêèv 5,026
8 Sophiya 4,766
9 Arghadeep Saha 4,541
10 Shruti Jain 3,992
11 Azhar Malbary 3,812
12 Jayesh Saraf 3,775
13 Vinoj Raj 3,745
14 Adithya Keshav 3,442
15 Jacqueline Paul 3,415
16 Rahul Raisinghani 3,368
17 DAKSH RASTOGI 3,324
18 Duhita Banerjee 3,167
19 Sourav Dutta 3,029
20 Vivek.Gawankar 2,831
21 Parmanand 2,535
22 Ankit Gururani 2,523
23 Hariom Pandey 2,392
24 Saketh 2,334
25 Shubham 2,277
# Avatar Username Rank Points
1 Simran Handa 60
2 Tanya Vanvari 20
3 Divya 20
4 Divyam 20
5 Abhishek kumar 20
6 mcpost 10
7 Poorva Bajaj 10
8 Arghadeep Saha 10
9 Hariom Pandey 10
10 Mounika Patnaik 10
11 Joy Datta 10
12 Rahul Raisinghani 10
13 Kunal Padhi 10
14 Maulina Rupreja 10
15 Prateek Job 10
16 Kartik Gupta 10
17 Rama Krishna Panda 10
18 Amit Singh 10
19 Rahul 10
20 Pratik 10
21 Yukti 10
22 Divija 10
23 Marco 10
24 FatimaNasreen 10
25 Sumanth 10
# Avatar Username Rank Points
1 Simran Handa 60
2 Tanya Vanvari 20
3 Divya 20
4 Divyam 20
5 Abhishek kumar 20
6 mcpost 10
7 Poorva Bajaj 10
8 Arghadeep Saha 10
9 Hariom Pandey 10
10 Mounika Patnaik 10
11 Joy Datta 10
12 Rahul Raisinghani 10
13 Kunal Padhi 10
14 Maulina Rupreja 10
15 Prateek Job 10
16 Kartik Gupta 10
17 Rama Krishna Panda 10
18 Amit Singh 10
19 Rahul 10
20 Pratik 10
21 Yukti 10
22 Divija 10
23 Marco 10
24 FatimaNasreen 10
25 Sumanth 10
# Avatar Username Rank Points
1 Simran Handa 2,090
2 Divya 260
3 Joy Datta 257
4 Poorva Bajaj 240
5 mcpost 233
6 Pratik 230
7 Jastin 230
8 Deepa 204
9 Hariom Pandey 190
10 Sonali Upadhyay 190
11 Rahul 190
12 Cindy 160
13 Abhishek kumar 160
14 mgspavan 152
15 Sonanki Pal 146
16 Usha Ganeriwal 140
17 ayush 140
18 Divyaporwal 132
19 Jitu 132
20 Joyita Basak 125
21 Duhita Banerjee 120
22 Natasha Noel 120
23 Mohit Patel 120
24 Sumanth 120
25 ANAMIKA 120